Laki betoni

Foto galerija Laki betoni


ispuna na mostu
 / slojevi za pad na ravnom krovu i terasama / ravnajući sloj unutar objekta

 

     
     
ispuna lakim betonom oko tramvajskih šina
korišćeni materijali: politerm blu
     
     
     

 

     
     na vrh
izrada slojeva za pad na ravnom krovu i terasama
korišćeni materijali: politerm blu
     
 
     
     

 

     
     na vrh
izrada ravnajućeg sloja unutar objekta
korišćeni materijali: politerm blu